LaptopK1

Bật tắt card đồ họa rời trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro (Lenovo Vantage - Mux switch)

Bật tắt card đồ họa rời trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro (Lenovo Vantage - Mux switch)

I. Khái niệm chung Lenovo Vantage - Mux switch.

II. Khái niệm chi tiết Lenovo Vantage - Mux switch.

III. Các tính năng của Lenovo Vantage - Mux switch.
1.    6 tính năng chính của Lenovo Vantage trên laptop gaming Lenovo Legion 5 Pro.
2.    5 tính năng chính của Mux Switch trên laptop gaming Lenovo Legion 5 pro.

IV. Các hiệu năng của Lenovo Vantage - Mux switch.
1.    Hiệu năng của Lenovo Vantage trên Legion 5.
2.    Hiệu năng của Mux switch trên Legion 5.

V. Bật tắt card đồ họa rời trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro (Lenovo Vantage - Mux switch)
1.    Cách bật/tắt card đồ họa rời trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro thông qua Lenovo Vantage.
2.    Cách bật/tắt card đồ họa rời trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro thông qua Mux switch.

I. Khái niệm chung Lenovo Vantage - Mux switch.

Lenovo Vantage - Mux switch là một tính năng trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro, cho phép người dùng chuyển đổi giữa sử dụng card đồ họa tích hợp và card đồ họa rời của máy tính.

                                            Hình ảnh bài viết
                                                                         Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pro

II. Khái niệm chi tiết Lenovo Vantage - Mux switch.

- Mux switch (hay còn gọi là Multiplexer switch) là một công tắc điện tử cho phép máy tính chuyển đổi giữa sử dụng card đồ họa tích hợp (trên bộ xử lý) hoặc card đồ họa rời (trên một card riêng biệt) để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Việc chuyển đổi giữa hai loại card đồ họa này có thể được thực hiện thông qua các phần mềm trên Laptop Gaming Lenovo Legion 5 Pr

Khi sử dụng card đồ họa rời, máy tính sẽ có hiệu suất đồ họa tốt hơn, nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và tăng nhiệt độ của máy tính. Khi sử dụng card đồ họa tích hợp, máy tính sẽ tiết kiệm năng lượng và giảm nhiệt độ, nhưng hiệu suất đồ họa sẽ kém hơn.

- Lenovo Vantage là một phần mềm quản lý và cấu hình cho các sản phẩm Lenovo, cho phép người dùng kiểm tra và thay đổi các thiết lập phần cứng, bao gồm cả card đồ họa, thông qua giao diện đồ họa trực quan.